Wat is het CJG?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen Geertruidenberg geeft advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals.

Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met een beslissing die CJG Drimmelen Geertruidenberg namens de gemeente heeft genomen? Maak dit kenbaar bij je contactpersoon van het CJG. We proberen er eerst samen uit te komen.

Klacht indienen

Heb je een klacht? Wij willen de beste zorg voor je kind. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de manier waarop er met jou of je kind is omgegaan. We vragen je om dit eerst kenbaar te maken bij je contactpersoon van het CJG. We proberen je klacht samen in een vroeg stadium op te lossen.

Privacyverklaring

U heeft contact met ons opgenomen. BVO Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (hierna CJG) is een bedrijfsvoeringsorganisatie die haar taken op grond van de Jeugdwet uitvoert. Zij valt onder de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. Als CJG willen wij de beste zorg aan kinderen en hun ouders geven. Om die reden slaan wij gegevens op over hun gezondheid en welzijn. Dit doen wij in het digitaal jeugdhulpdossier. Dankzij dit dossier beschikken CJG-medewerkers altijd over actuele informatie. Dat betekent dat u als ouder niet steeds hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.