Wat is pleegzorg?

Aantal keer bekeken 116 Geplaatst: dinsdag, 08 december 2020

Wat
Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin (pleegzorggezin) gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of langere tijd.

WANNEER WORDT PLEEGZORG INGEZET?

Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding, dan kan besloten worden dat het kind -tijdelijk- ergens anders gaat wonen.

Pleegzorg kan om veel verschillende redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding (tijdelijk) niet (meer) aankunnen. Het is dan voor het kind - en vaak ook voor de ouders- beter als het kind tijdelijk in een ander gezin woont, of af en toe bij een ander gezin logeert.

Denkt u erover na om pleegouder te worden? Kijk voor meer informatie op de sites van de pleegzorgorganisaties in West-Brabant. Betrokken pleegzorgorganisaties in de regio zijn:

Ook zijn er belangenbehartigers zoals de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) en Pleegzorg Nederland.