Mijn kind vertoont agressief gedrag, wat doe je ertegen?

Aantal keer bekeken 857 Geplaatst: dinsdag, 28 augustus 2018

Mijn

Schreeuwen, schoppen, slaan en bijten; bij veel kinderen gebeurt dat wel eens. Sommige vormen van agressief gedrag horen bij een bepaalde leeftijd. Denk maar aan de driftbuien van je peuter of de plotselinge kwaadheid van een puber. Gaat het gedrag te ver? Hieronder lees je wat ertegen kunt doen.

Wat kun je doen tegen agressief gedrag?

  • Grijp meteen in als je kind agressief is, maar blijf hierbij zelf rustig en sla nooit.
  • Zorg dat je kind je aankijkt en zeg welk gedrag moet stoppen.
  • Vraag je kind ook waarom het zich zo gedraagt. Wil het dat niet zeggen, probeer dan de reden van de agressie zelf te ontdekken.
  • Leg uit waarom je kind niet mag slaan. Wijs daarbij op de negatieve gevolgen voor de ander. Vraag hoe je kind het zelf zou vinden als het werd geslagen. Je kind ontwikkelt daardoor een geweten.
  • Keur het gedrag van je kind af en niet je kind zelf. Zeg dus: ‘Ik vind het vervelend dat je schopt,’ en niet: ‘Ik vind jou vervelend.’
  • Wees duidelijk. Geef je grenzen aan en verbind consequenties (gevolgen) aan het gedrag.
  • Geef je kind positieve aandacht als het zich aan de regels houdt.
  • Je kunt je kind belonen als het zich goed gedraagt.
  • Geef het goede voorbeeld: laat zien hoe jij problemen oplost en schreeuw of sla zelf nooit.
  • Ten slotte is ‘sorry zeggen’ natuurlijk ook belangrijk.

Hulp zoeken

Soms lukt het niet of is het moeilijk om grip te krijgen op agressief gedrag van je kind. Het kan dan veel invloed hebben op je gezin en op hoe je jezelf voelt. Maak je je zorgen over aanhoudend agressief gedrag? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website of bel naar 0162-690120.

Bron: www.opvoeden.nl