Coronapraat gaat van start

Aantal keer bekeken 761 Geplaatst: dinsdag, 31 maart 2020

Coronapraat
De hele wereld is in de ban van het COVID-19 virus, ofwel corona. Ook op kinderen heeft het een impact. Daarom starten we Coronapraat.

Hoewel elk kind anders omspringt met deze situatie, wordt opgemerkt dat kinderen ‘hoest-schaamte’ ervaren of angsten ervaren van wat er allemaal om hen heen gebeurt en waar het nog naartoe gaat met de wereld. Wat gebeurt er met hén in deze crisis, is er nog wel genoeg eten in de winkels, mogen ze nog wel naar opa en oma toe? En wat gebeurt er als papa of mama ziek wordt, of juist het kind zélf? Het zijn enkele voorbeelden van vragen die kunnen leven bij kinderen in deze roerige tijden. Maar wellicht heeft uw kind nog hele andere vragen.

 

We starten Coronapraat

Het CJG wil voor alle kinderen, jong en oud, de mogelijkheid bieden om hierover te praten. Daarom starten we Coronapraat. Een online aanbod waar kinderen in kleine groepjes elkaars ervaringen en vragen delen onder begeleiding van een jeugdprofessional. De coaching duurt ongeveer 30 minuten. U kunt per moment inschrijven, het is geheel kosteloos en vrijblijvend.

 

Wat gaan we doen

Tijdens Coronapraat ligt de focus vooral op luisteren. Het is een uitlaatklep. Wat doet deze situatie met uw kind. Ook wordt er aandacht geschonken aan tips en handvatten die kinderen onderling aan elkaar kunnen geven om goed om te gaan met deze situatie.

 

Leeftijdscategorieën en groepsgrootte

Het CJG werkt met leeftijdscategorieën voor Coronapraat. We verdelen ze in 3 groepen: kinderen tot en met 11 jaar, kinderen van 12 tot en met 16 jaar en kinderen ouder dan 16 jaar. In de leeftijdscategorie tot en met 11 jaar is de groepsgrootte maximaal 3 tot 4 kinderen. Voor de andere groepen maximaal 6 tot 8 kinderen. Op deze manier heeft de jeugdprofessional zo goed mogelijk aandacht voor alle kinderen.

 

Coronapraat momenten (start 6 april 2020)

We starten in de week van 6 april met de eerste Coronapraat. Wekelijks organiseren we de volgende Coronapraat momenten:

Dag Tijd Leeftijdscategorie
Maandag 14.00 - 14.30 uur Kinderen tot 12 jaar
  15.00 - 15.30 uur Kinderen van 12-16 jaar
  16.00 - 16.30 uur Kinderen vanaf 16 jaar
Woensdag 14.00 - 14.30 uur Kinderen tot 12 jaar
  15.00 - 15.30 uur Kinderen van 12-16 jaar
  16.00 - 16.30 uur Kinderen vanaf 16 jaar

 

Hoe werkt Coronapraat

Denkt u dat Coronapraat uw kind een steuntje in de rug kan geven? Meld uw kind aan via
coronapraat@cjgdg.nl. Geef hierbij duidelijk aan hoe oud uw kind is. U ontvangt van ons een bevestigingsmail met een uitnodiging en een uitleg voor de online sessie.

We kijken er naar uit uw kind te ontmoeten bij Coronapraat!