Noodopvang en continuïteit van onderwijs voor kinderen

Aantal keer bekeken 175 Geplaatst: dinsdag, 21 april 2020

Noodopvang
In de aanpak van het coronavirus zijn scholen en kinderdagverblijven tot ten minste 28 april 2020 dicht. Voor ouders die werken in cruciale beroepen of vitale processen geldt dat opvang en onderwijs op locatie voor kinderen geregeld wordt, indien nodig, zodat ouders kunnen blijven werken.

Continuïteit van onderwijs voor kwetsbare jongeren

Er kunnen zich echter andere situaties voordoen waarin opvang van kinderen wenselijk is. Het Rijk benoemt 3 groepen kinderen waarvoor extra opvang met continuïteit van onderwijs georganiseerd moet worden:

  1. Kinderen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand;
  2. Kinderen die thuis meer onderwijsbegeleiding nodig hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen of niet de goede begeleiding kunnen bieden.
  3. Kinderen voor wie thuis geen veilige basis is. Het kan hier gaan om kinderen met gedragsproblematiek of psychiatrische klachten. Of om kinderen waarvan ouders bekend zijn met sociaal-emotionele of psychiatrische problematiek. Ook kunnen andere omstandigheden in de thuissituatie er voor zorgen dat opvang of onderwijs thuis de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigt. Voor deze groep is onderwijs in een schoolse setting van cruciaal belang.

Vragen over noodopvang?

De gemeente Drimmelen en de gemeente Geertruidenberg werken samen met hun partners aan de opvang van deze kwetsbare kinderen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de school of kinderopvang van uw kind. De school en/of kinderopvang besluit of u in aanmerking komt voor opvang.