KIES spel- en praatgroep voor kinderen in een echtscheidingssituatie

Datum & tijd

20 september 2017 om 13:00 - 14:00

27 september 2017 om 13:00 - 14:00

04 oktober 2017 om 13:00 - 14:00

11 oktober 2017 om 13:00 - 14:00

11 oktober 2017 om 13:00 - 14:00

25 oktober 2017 om 12:00 - 15:00

01 november 2017 om 13:00 - 14:00

08 november 2017 om 13:00 - 14:00

15 november 2017 om 12:00 - 15:00

22 november 2017 om 12:00 - 15:00

Het CJG Drimmelen Geertruidenber organiseert voor de derde keer KIES spel- en praatgroep voor kinderen met gescheiden ouders. De groep start op 20 september 2017.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep die wij aanbieden kunnen kinderen hun gevoelens in een veilige omgeving uiten, de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te gaan met de scheiding en de nieuwe situatie waarin zij zich bevinden. Doordat het kind dit tijdens KIES met andere lotgenoten kan delen, werkt het helpend bij het proces van verwerken en loslaten.

Een KIES traject starten en sluiten wij af met een ouderbijeenkomst. Het is voor je kind van belang dat beide ouders bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Mocht dit lastig te realiseren zijn, denken wij graag met je mee voor een andere oplossing. Binnen KIES zal de nadruk van de ondersteuning op je kind liggen. Indien je zelf ook ondersteuning wenst als gescheiden ouders is dit mogelijk binnen ons CJG.

Locatie
De locatie is nog nader te bepalen (Drimmelen of Geertruidenberg)

Aanmelden
Neem voor meer informatie of het aanmelden van je kind contact op met CJG-professional Ivo van Groesen via telefoonnummer 0162-690120 of stuur een e-mail: ivo.van.groesen@Trema.org

Doelgroep

Kinderen 8 t/m 12 jaar

Kosten

Gratis

Contactpersoon

Ivo van Groesen

Telefoonnummer

0162-690120

E-mailadres

ivo.van.groesen@Trema.org

Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden van je kind kan je contact opnemen met Ivo van Groesen via 0162-690120 of stuur een e-mail: